«Silje er en senior designer med lang erfaring med å jobbe med innovasjon og kontinuerlig forbedring av digitale produkter og tjenester. »

Utdanning og verv

2013 - 2018: Styremedlem i IxDA Oslo. Oslo's biggest and most vibrant community for Interaction Design, User Experience and Product Management.

2003 - 2005: Digital Media ved Hyper Island

1999 - 2001: Bachelor i Visuell kommunikasjon ved Høyskolen i Sørøst-Norge (HSN)

1996 - 1999: Matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO)

Kompetanse

Brukertesting, brukerinnsikt, design og prototyping, smidig produktledelse, Agile coaching og teamledelse. Strategi og produktinnovasjon.

Stillinger

2017 - Nåværende: Designer og grunnlegger av Hiro Futures

2015 - 2017: Design Director og Creative Director i Making Waves

2014 - 2015: Design Director i Spond

2013 - 2014: Lead Designer i Telenor Digital

2005 - 2013: Silje har også tidligere jobbet i McCann (MediaFront), UsTwo , Screenplay, Itera og Huge inc i New York.

Kunder og projekt

Onninen, Handelshøyskolen BI, Aftenposten, Ably Medical, Get, SATS, Canal Digital, IKEA, H&M, Statoil Fuel and Retail, Rimi Pluss, Sony Ericsson.

Brukertest av ny studentportal for BI

Rolle

Brukertester

Periode

November 2018 - pågående

BI lanserte en ny studentportal på et nytt CMS i august 2018. Etter lanseringen ville de undersøke hvordan løsningen ble brukt av studentene, hva som fungerte bra og hva som burde fungere bedre.

Silje har hatt ansvar for å lede prosessen med å planlegge, gjennomføre, dokumentere og presentere funnene fra brukertesten. Målet har hele veien vært at BI selv skal kunne gjennomføre brukertester neste gang.

Creative Director og Design Director i Making Waves

Rolle

Creative og Design Director

Periode

2015 - 2017

Fra 2015 til 2016 var Silje Design Director for faget “brukeropplevelse og digitale produkter” i Making Waves. Hun samarbeidet tett med de to andre faglederne, David McInnes (merkevarebygging og designsystemer) og Haydn Evans (tjenestedesign), og de andre lederne i designavdelingen. Sammen hadde de ansvar for fagledelse, læring, deling, rekruttering, mentoring og bygging av team internt i designavdelingen. Samtidig sørget de for samarbeid på tvers av andre fagdisipliner i andre avdelinger og mellom kontorene til Making Waves i Krakow og Stockholm.

«Silje drives av å forbedre samarbeid på tvers av fagdisipliner og har lang erfaring med dette»

Etter hvert som Making Waves og morselskapet The North Alliance(NoA) vokste, ble det behov for en omorganisering. Fra 2016 fikk Silje rollen som Creative Director i Making Waves. Med denne rollen hadde Silje ansvar for å koordinere fagutvikling innen design mellom avdelingene i Oslo, Krakow, Stockholm og Chicago. Sammen med de andre lederne for fagavdelingene i Making Waves hadde hun også ansvaret for å forbedre samarbeidet på tvers av fagdisiplinene. I tillegg hadde denne gruppen også ansvar for å bedre samarbeidet mellom Making Waves og de andre selskapene i The North Alliance.

Brukerdrevet innovasjon i Spond

Kunde

Rolle

Design Director

Periode

2014 - 2015

Spond er et produktselskap som lager en tjeneste for å organisere grupper. Spond spesialiserer seg på å organisere idrett, korps og andre grupper. De sender ut millioner av invitasjoner hver måned i Norge.


Som designleder har Silje sørget for at produktutviklingen er fokusert på brukerdrevet behov over interne behov. Det har bidratt med en endring av arbeidsprosesser og strategier internt som har bidratt til at Spond i dag har et nært forhold til sine brukere. Silje har hatt ansvar for å strukturere og definere hypoteser og validere disse opp mot innsikt og feedback. Hun har hatt ansvar for å fasilitere prosesser for å planlegge og gjennomføre veivalg. Hun har hatt ansvar for å designe, prototype og teste løsninger som påvirker disse veivalgene. Deler av utviklingsteamet har sittet i Kina, så hun har også hatt ansvaret for å samarbeide og inkludere de i alle prosesser. Hun har vært med på utforme produkt- og kommunikasjonsstrategi sammen med resten av ledelsen i Spond.

Redesign av forsiden på Aftenposten.no

Redesign av Aftenposten.no sammen med teamet til Aftenposten. Redesign og forbedring av brukervennlighet for Aftenposten podkast. Designsystem for eksisterende og nye podkaster.

Silje har ledet workshoper med redaksjonen for å kartlegge og prioritere strategi. Hun har brukt Aftenposten sitt eksisterende designsystem og videreutviklet dette. Hun har jobbet tett med produktleder og resten av utviklingsteamet med å teste og prototype.

Rimi Pluss

Silje var med på å lage appen Rimi Pluss, en app som var tilgjengelig på fem digitale plattformer; iPhone, Android og Windows-telefoner, Windows 8, samt nett og mobilnett. Alle egenskapene ved Rimi Pluss var med på å bekrefte Rimis verdigrunnlag som"rask og rimelig ved å gjøre det enklere og raskere å:

1. Finne inspirerende oppskrifter

2. Planlegge handleturen din

3. Dele handlelisten din med familie og venner

4. Handle i butikken

5. Lage mat og dele opplevelsen


Som Lead Designer så hadde Silje ansvaret for å koordinere et team som skalerte til 30 personer bestående av design, utvikling og reklame og kommunikasjon sammen med Tech Lead og produktleder. De har sammen med kunden planlagt og koordinert prosesser og systemer på en effektiv måte.