Silje Gabrielsen

Designer og grunnlegger

Silje Gabrielsen er en senior designer med lang erfaring med å bygge og skalere digitale produkter og tjenester. Silje har med sin utdannelse fra Hyper Island tidlig vært opptatt av hvordan man skaper effektive team som lager bedre produkter og tjenester. Silje trives best i et tverrfaglige team hvor samarbeid på tvers av unike disipliner er med på å skape helt unike løsninger.


Kompetanse

Produktstrategi

Smidig produktledelse

Fasiliterende ledelse

Team building og coaching

Interaksjonsdesign

Tjenestedesign

Grafisk design

Kvalitativ og kvantitativ innsikt

Arbeidssted

2017 - nåværende

Chief Design Officer og medeier av Hiro Futures

‏‏‎

2015 - 2017


Design Director i Making Waves

‏‏‎

2014 - 2015


Design Director i Spond

‏‏‎

2004 - 2014


Design Lead i Telenor Digital Design Lead i MediaFront Designer i Ustwo, Malmö Designer i Screenplay Designer i Itera
Designer i Huge, New York

Utdanning

2003 - 2005


Digital Media ved Hyper Island

‏‏‎‏‏‎

1999 - 2001


Bachelor i Visuell kommunikasjon ved Høyskolen i Sørøst-Norge (HSN)

‏‏‎

1996 - 1999


Filosofi, Informatikk og Matematikk ved Universitetet i Oslo (UiO)

Utvalgte prosjekerfaringer

robot arm

Forskningsprosjektet Artificial Social Skills (FASS)

September 2018 - 2020

‏‏‎

Sosiale evner er viktige for å kunne bygge gode team bestående av mennesker og roboter. Forskningen som er gjort på området støtter at de samme reglene for gruppedynamikk i menneske-menneske team også gjelder i menneske-robot team. Videre er det demonstrert at handlinger som bygger tillit mellom mennesker også bygger tillit mellom mennesker og maskiner. Vi ønsker å undersøke effekten av sosiale evner hos eksisterende roboter.

Silje har som rolle å fasilitere samarbeid mellom partnere, koordinere arbeidet hos Hiro Futures, sørge for en brukersentrisk innovasjonsprosess.

Brukerinnsikt for Onninen sin e-handelsløsning

Kunde

Onninen

Periode

Februar 2018 -

Kompetanse

Innsikt- og analyse, intervju, brukertest og dokumentasjon

Onninen er Nordens ledende grossist innen elektro og VVS og jobber med en ny e-handelsløsning for hele Norden som skal lanseres i 2020 onnshop.onninen.com. Silje sin rolle var å gjøre innsikt og analyse på dagens løsning opp mot en beta-løsning for å hjelpe teamet med å prioritere oppgaver på veikartet frem til lansering av ny e-handelsløsning i 2020. Silje kommuniserer innsikt og anbefalinger kontinuerlig med utviklingsteamet i Finland og Onninen Norge.

Brukertest av ny studentportal for BI

Periode

November 2018 - pågående

Kompetanse

Innsikt- og analyse, intervju, brukertest og dokumentasjon

BI lanserte en ny studentportal på et nytt CMS i august 2018. Etter lanseringen ville de undersøke hvordan løsningen ble brukt av studentene, hva som fungerte bra og hva som burde fungere bedre.

Silje har hatt ansvar for å lede prosessen med å planlegge, gjennomføre, dokumentere og presentere funnene fra brukertesten. Målet har hele veien vært at BI selv skal kunne gjennomføre brukertester neste gang.

Creative Director og Design Director i Making Waves

Rolle

Creative og Design Director

Periode

2015 - 2017

Fra 2015 til 2016 var Silje Design Director for faget “brukeropplevelse og digitale produkter” i Making Waves. Hun samarbeidet tett med de to andre faglederne, David McInnes (merkevarebygging og designsystemer) og Haydn Evans (tjenestedesign), og de andre lederne i designavdelingen. Sammen hadde de ansvar for fagledelse, læring, deling, rekruttering, mentoring og bygging av team internt i designavdelingen. Samtidig sørget de for samarbeid på tvers av andre fagdisipliner i andre avdelinger og mellom kontorene til Making Waves i Krakow og Stockholm.

«Silje drives av å forbedre samarbeid på tvers av fagdisipliner og har lang erfaring med dette»

Etter hvert som Making Waves og morselskapet The North Alliance(NoA) vokste, ble det behov for en omorganisering. Fra 2016 fikk Silje rollen som Creative Director i Making Waves. Med denne rollen hadde Silje ansvar for å koordinere fagutvikling innen design mellom avdelingene i Oslo, Krakow, Stockholm og Chicago. Sammen med de andre lederne for fagavdelingene i Making Waves hadde hun også ansvaret for å forbedre samarbeidet på tvers av fagdisiplinene.

SATS: App for personlige trenere

Kunde

SATS

Periode

Desember 2016 - desember 2016

Rolle

Design Lead

SATS ønsket å beholde posisjonen i markedet som den foretrukne arbeidsgiveren for personlige trenere. I SATS står de personlige trenerne for 25% av dagens omsetning og er en viktig årsak til at mange kunder velger SATS som det foretrukne treningssenteret. Formålet med dette prosjektet var å se på hvordan dagens personlige trenere jobber og hvordan vi kan hjelpe de med å øke salg av timer.


Dette var det første produktet Making Waves samarbeidet med SATS på. Making Waves og North Alliance er i dag en totalleverandør på design, innhold, teknologi og kommunikasjon.


Silje var med som Design Lead på det første teamet i Making Waves og hadde ansvar for å sette sammen flere team og skalere samarbeidet med SATS. Hun fasiliterte de første workshopene med ledergrupper og har brukt mye tid på å sette seg inn i strategi, fasilitere workshops med stakeholders i Norge og Sverige, gjøre innsikt på målgrupper, kartlegge prioriteringer og forankre veikart og nye løsninger. Silje var også hands-on med å designe selve produktet tidlig i prosessen.

Spond - Organise groups the simple way

Firma

Spond

Periode

Mai 2014 - August 2015

Rolle

Design Director

Spond er et produktselskap som lager en tjeneste for å organisere grupper. Spond spesialiserer seg på å organisere idrett, korps og andre grupper. De sender ut millioner av invitasjoner hver måned i Norge.


Som designleder har Silje hjulpet teamet med å etablere rutiner for å jobbe mer brukersentrisk i sin produktutvikling. Det har bidratt til en endring av arbeidsprosesser og strategier internt som har bidratt til at Spond i dag har et nært forhold til sine brukere. Silje har hatt ansvar for å strukturere og definere hypoteser og validere disse opp mot innsikt og feedback. Hun har hatt ansvar for å fasilitere prosesser for å planlegge og gjennomføre veivalg. Hun har også designet, både enkle og avanserte prototyper sammen med utviklere og testet løsninger som påvirker disse veivalgene. Deler av utviklingsteamet har sittet i Kina, så hun har også hatt ansvaret for å samarbeide og inkludere de i alle prosesser. Hun har vært med på utforme produkt- og kommunikasjonsstrategi sammen med resten av ledelsen i Spond.

Redesign av forsiden på Aftenposten.no

Redesign av Aftenposten.no sammen med teamet til Aftenposten. Redesign og forbedring av brukervennlighet for Aftenposten podkast. Designsystem for eksisterende og nye podkaster.

Silje har ledet workshoper med redaksjonen for å kartlegge og prioritere strategi. Hun har brukt Aftenposten sitt eksisterende designsystem og videreutviklet dette. Hun har jobbet tett med produktleder og resten av utviklingsteamet med å teste og prototype.

Rimi Pluss

Firma

McCann Oslo

Periode

2011 - 2013

Rolle

Design Lead

Silje var med på å lage appen Rimi Pluss, en app som var tilgjengelig på fem digitale plattformer; iPhone, Android og Windows-telefoner, Windows 8, samt nett og mobilnett. Alle egenskapene ved Rimi Pluss var med på å bekrefte Rimis verdigrunnlag som"rask og rimelig ved å gjøre det enklere og raskere å:

1. Finne inspirerende oppskrifter

2. Planlegge handleturen din

3. Dele handlelisten din med familie og venner

4. Handle i butikken

5. Lage mat og dele opplevelsen


Som Lead Designer så hadde Silje ansvaret for å koordinere et team som skalerte til 30 personer bestående av design, utvikling og reklame og kommunikasjon sammen med Tech Lead og produktleder. De har sammen med kunden planlagt og koordinert prosesser og systemer på en effektiv måte.

Telenor Product Brand Guideline Book

Telenor Digital sin nye brand strategi for hvordan skape en helhetlig identitet og samtidig ta vare på et produkt sin egenart. Sammen med Dag Solhaug Laska i Bleed (2014)

Statoil Fuel & Retail - Loyalty Driving App

Statoil kjørebok var en digitalisering av lojalitetsprogrammet til Statoil Fuel & Retail gjennom en app som erstattet en del fysiske elementer som kjørebok og vaskekort. Den ga deg oversikt over trafikkbildet og oppdaterte trafikkvarsler fra hele Norge, og ga veibeskrivelser til landets bensinstasjoner og elektroniske bilvask-kuponger.

H&M Android App

Ustwo fikk i oppgave å lansere H&M sin merkevare på Android for første gang. Ustwo sitt mål var å imponere H&M med å lage en bedre app på Android enn den eksisterende appen til iOS. H&M sin Android app fikk 1,7 millioner nedlastninger de første par dagene etter lansering uten markedsføring og har i dag over 10 millioner brukere. H&M er i dag en av de største kundene til Ustwo.