«Jonas er en fleksibel og allsidig utvikler med ekspertise innen smidig og testdrevet software-design»

Kompetanse

CI/CD (Travis, Docker)

Testdrevet og domenedrevet systemdesign

Optimalisering med evolusjonær programmering

TensorFlow (Keras)

React.js

Rails

Flask

Nodejs

Sanity.io

Gatsby

Wordpress

Systemadministrasjon og Linux serveradminiOS (Swift)

Arbeidssted

2018 - Nåværende

Full-stack utvikler i Hiro Futures

‏‏‎

2017 - 2018

Full-stack utvikler i YOGAofSILVERLAKE LLC.

‏‏‎

2017 - 2018

Systemadministrator i Helsingkrona Nation

‏‏‎

2016 - 2017

Utvikler og konsulent for Jönköpings Fylkessykehus

Utdanning

2012 - pågående: MSc. i Teknisk fysikk ved Lund Universitet

Utvalgte prosjekerfaringer

Tailor for Entail

Kunde

Rolle

Full-stack utvikler

Periode

August 2018 - Februar 2019

Entail er et selskap i byggebransjen som designer og analyserer flytende konstruksjoner i åpent vann. Sammen med en håndfull andre selskaper er Entail i gang med å analyser på verdens lengste flytebro over Bjørnafjorden. For å sikre effektive, kontinuerlige og konsekvente analyser ble verktøyet Tailor utviklet.

«Med sin brede erfaring har Jonas bygget komplette systemer for komplekse situasjoner»

Tailor er et nettbasert verktøy som bruker dynamiske brukeropprettede arbeidsflytsplaner til å utføre komplekse analyser med gjensidig konsekvente rapporter. Formålet med Tailor er at de involverte selskapene som har ulik kompetanse likevel skal kunne samarbeide og jobbe utifra de samme utgangspunktene. Jonas har bygget deler av back-end og hele front-end av Tailor.

Digital Tvilling for Ably Medical

Rolle

Full-stack utvikler

Periode

Juni 2018 - September 2018

Ably utvikler smarte og interaktive sykehussenger og hadde behov for å gjennomføre utallige tester av sengen sin.

For å unngå å måtte bygge dyre fysiske prototyper for testing ble det laget en digital tvilling til Ably. Med den digitale tvillingen kunne de ansatte simulere sengekonstruksjoner, legge inn ulike konfigurasjoner som sengens form og materialer, og utifra disse variablene se hvordan pasientenes komfortnivå endret seg statistisk. Jonas implementerte grensesnittet for det endelige produktet og utviklet store deler av simulerings- og optimaliserings-softwaren.

Feede ved Länssjukhuset Ryhov

Kunde

Jönköpings Fylkessykehus

Rolle

iOS og Android-utvikler

Periode

Mai 2016 - Desember 2017

Kirurgisk avdeling ved Länssjukhuset Ryhov ønsket en enklere måte for sine ansatte å rapportere til ledelsen om hvordan de trivdes på arbeidsplassen. Hittil ble dette gjort via spørreundersøkelser som ble sendt ut på brev hjem til de ansatte.

«Jonas er godt kjent med iOS, Android og vanlige nettverksapplikasjoner.»

Jonas designet og implementerte hele systemet og grensesnittet til Feede. Gjennom et antall nettbrett som ble plassert rundt i sykehuset kunne de ansatte fortløpende rapportere hvordan dagen deres gikk på en Likert-skala. Informasjonen ble rapportert gjennom en nettside til administrasjonen hvor de enkelt kunne se statistikk over hver avdelings trivselsnivå.