Hvordan kan roboter samarbeide bedre med mennesker?

Det er mange som jobber med å forbedre menneske-robot samarbeid i dag. De fleste fokuserer enten på sikkerhet, eller på oppgaveforståelse. Vi mener at det ikke er nok. Mye av forskning som er gjort på området støtter at de samme reglene for gruppedynamikk i menneske-menneske team også gjelder i menneske-robot team. Videre er det demonstrert at handlinger som bygger tillit mellom mennesker også bygger tillit mellom mennesker og maskiner.

«Vi undersøker hvilke sosiale evner som er viktige for å kunne bygge gode team bestående av mennesker og roboter.»

Utfordringer knyttet til sikkerhet og oppgaveforståelse har i stor grad vært løst av ingeniører og teknologer frem til nå. For å løse mer komplekse utfordringer knyttet til kunstige sosiale egenskaper trenger man et bredere sett med kompetanser i teamet.

Å spille mennesker gode

Klarer vi å forbedre samarbeidet mellom mennesker og roboter til et troverdig nivå vil effekten kunne være enorm. Arbeidsfordelingen i samarbeidet kan arrangeres slik at mennesket kun bidrar med verdiskapende arbeid, og roboten gjør de monotone, ikke-verdiskapende oppgavene. Menneskets oppgaver kan designes til å være akkurat passe utfordrende i forhold til deres ferdighetsnivå, i tråd med flyt-teorien.

Fortsatt flest roboter i industrien

Inntil det skjer er det én bransje der robotene har hatt en viktig plass i mange år. De første industrirobotene ble introdusert på 70-tallet og siden den gang har utbredelsen vært eksplosiv. De seneste årene har det også kommet roboter som er klargjort for å samarbeide med mennesker. Cobots har innebygde sikkerhetssystemer som gjør at de er sertifisert for å jobbe ved siden av mennesker.

«Vi er ikke i tvil om at roboter kommer til å bli en større og viktigere del av livene våre i årene som kommer.»

I dette prosjektet jobber vi derfor med industriroboter og cobots. Vi har satt sammen et team bestående av robot-ingeniører, programvareutviklere, fysikere, matematikere, designere og psykologer, for å ta fatt på denne utfordringen. Vi jobber ut i fra Lean-prinsipper og leter etter de enkleste teknologiske løsningene som gir mest effekt for mennesket.

Psykologisk trygghet

Akkurat nå jobber vi med det som alt samarbeid begynner med, nemlig å si hei. Vi tror at denne anerkjennelsen av tilstedeværelse er viktig for å skape psykologisk trygghet og kritisk for menneskets videre tillit til roboten. Dette er en grunnleggende og begynnende sosial egenskap. Prøv å ikke hilse på kollegane dine når du kommer på jobb i morgen, og kjenn på den trykkende stemningen som oppstår. Alt i vårt prosjekt handler om mennesker og menneskers behov, vi tester derfor alle våre løsninger kvalitativt.

Målet vårt er å bygge en softwareløsning som kan installeres og brukes på en hvilken som helst robot. Vi skal ikke påvirke sikkerheten eller oppgavemodulen i roboten, men ligge som et lag over det. Det er fint å hilse, men vi skal ikke glemme at roboter stort sett benyttes til å øke produktiviteten!

«Effekten av å samarbeide godt med en robot kan enkelt sammenlignes med å samarbeide godt med en menneskelig kollega.»

Stort verdipotensiale

I litteraturen er det mangfoldige eksempler på viktigheten og effekten av godt samarbeid. Vi vil at et menneske som jobber med en robot skal kunne fokusere på sine oppgaver, uten å bli forstyrret. I litteraturen finnes mange eksempler på effekten av å kunne balansere utfordring til ferdighetsnivå. Det å finne denne balansen har mye å si for stressnivået til mennesket, som igjen har mye å si for produktiviteten og sykefraværet i bedriften.

Ta gjerne kontakt om dere ønsker å jobbe med oss.


hei@hirofutures.no