Audun Sanderud

Forsker på menneske-robot samarbeid

«Audun har bred teoretisk og praktisk kompetanse innen mekatronikk og robotikk»

Kompetanse

Menneske-robot samarbeid

Mekatronikk

Robotikk

Automatisering

Kunstig intelligens

Forskning

Arbeidssted

2017 - Nåværende

Daglig leder i Hiro Futures

‏‏‎‏‏‎

2012 - 2017

Forskning- og utviklingsingeniør i PPM Robotics AS

‏‏‎‏‏‎

2003 - 2011

Elektriker i Brudevold Elektro AS

Utdanning

2012 - 2016

Doctor of Engineering ved Chuo University, Tokyo

‏‏‎

2007 - 2012

Master i Produktutvikling og Produksjon ved IPK, NTNU

‏‏‎

2011

Utvekslingstudent ved University of California, Berkeley

‏‏‎

2007

Fagbrev Elektriker Gr. L

Utvalgte prosjekerfaringer

Fase 1 - Artificial Social Skills

Rolle

Prosjektleder, forsker

Periode

Januar 2018 - Juni 2020

Sosiale evner er viktige for å kunne bygge gode team bestående av mennesker og roboter. Forskning som er gjort på området støtter at de samme reglene for gruppedynamikk i menneske-menneske team også gjelder i menneske-robot team. Videre er det demonstrert at handlinger som bygger tillit mellom mennesker også bygger tillit mellom mennesker og maskiner. Vi ønsker å undersøke effekten av sosiale evner hos eksisterende roboter.

«Audun leter alltid etter teknologiske løsninger som spiller mennesker gode»

Audun leder forskningsprosjektet og er ansvarlig blant annet for systemdesignet og hypotesetesting. Han sikrer den vitenskapelige kvaliteten og vil stå for formidlingen av forskningsresultatene. Kunnskapen Audun har om menneske-robot samarbeid gjør at han har en nøkkelrolle i prosjektet.

Smart Sykehusseng for Ably Medical

Rolle

Mekatronikk-utvikler

Periode

Januar 2018 - September 2018

Ably utvikler smarte og interaktive sykehussenger, med blant annet svært mye mer bevegelighet enn tradisjonelle senger. Mens tradisjonelle high end senger kan ha 5 frihetsgrader, har Ably sin seng 16 frihetsgrader. Dette for å kunne gi økt komfort til pasienten samt kunne kontrollere trykkfordelingen og for eksempel redusere trykket i områder utsatt for liggesår.

«Han har en bred forståelse av mekatroniske systemer»

Det å ha så mange frihetsgrader krever mye av styringssystemet til sengen. Audun bygget styringen som en robotkontroller og gjorde en geometrisk analyse av sengen for å kunne bygge en kinematisk modell av hele sengen. Han bygget så hele kontrollsystemet i software og jobbet med resten av teamet på designet av hardware. Audun bygget et LabVIEW basert kontrollsystem rundt en embedded mikrokontroller med en FPGA modul og et brukergrensesnitt for sanntidsstyring av sengen. Systemet ble brukt til lab- og brukertesting ved et sykehus i Canada.

Responsible Robots

Rolle

Doktorgradstipendiat

Periode

April 2013 - Mars 2016

Gjennom et samarbeid mellom mennesker og roboter kan man kombinere fleksibiliteten og kreativiteten til mennesket med styrken, hurtigheten og repeterbarheten til roboten. Det er dog mange utfordringer som må løses før et troverdig samarbeid er realisert. En av de mest kritiske og utforskede utfordringene er knyttet til sikkerheten til mennesket. Men, er det nok at roboten er trygg dersom mennesket ikke føler seg trygt?

«Audun drives av å bygge systemer som tilrettelegger for at maskiner skal forstå oss mennesker bedre.»

For at et menneske skal føle seg trygt er det viktig at roboten også tar hensyn til, og tilpasser seg, mennesket. Ikke bare omvendt. For å oppnå dette utviklet Audun et system som økte situasjonsforståelsen til robotsystemet ved å inkludere en risikoforståelse. Slik kunne roboten blant annet utsette oppgaver som den mente kunne føre til situasjoner der mennesket følte seg utrygt. Ved å endre adferden til roboten på denne måten ble det demonstrert en redusert opplevd arbeidsbelastning for mennesket. Audun utviklet hele dette systemet i LabVIEW og gjennomførte alle eksperimenter.

Robotisert Palleteringssystem for Nortura Malvik

Rolle

Prosjektingeniør

Periode

Februar 2016 - Oktober 2016

Hos Nortura Malvik ble alle varer stablet på pall manuelt. Varene ble pakket i Gilde- eller NLP-kasser som kunne veie over 20kg. De ansatte utførte normalt ikke denne jobben i mer en 30 minutter av gangen på grunn av den store belastningen. Produksjonen bestod også av et svært varierende sortiment, med mange forskjellige varer og ulike batch-størrelser. Ved å avlese et nummer ble varene manuelt differensiert og pakket på paller for videre distribusjon. Dette førte til mange feil som ikke ble oppdaget før etter at varene var sendt ut.

«Gjennom sitt arbeid har han fått kjennskap til risikoanalyse og CE-merking»

PPM Robotics leverte en helautomatisk, robotisert celle med seks pakkeposisjoner, wrapping og merking av ferdig pakket pall. Robotens pneumatiske griper kunne håndtere både Gilde- og NLP-kasser inkludert lukking av NLP-kassens bøyler. Audun stod for prosjekteringen og monteringen av den elektriske installasjonen samt dokumentasjon, risikoanalyse og CE-merking. Han deltok også i arbeidet med å utvikle griper-verktøyet til roboten.

LED-cube Kinect Project

Rolle

Student, Hobbyist

Periode

Januar 2011 - Oktober 2012

Dette prosjektet startet som et team-prosjekt som en del av faget “Design of Microprocessor based Mechanical Systems” på UC Berkeley. Teamet designet, bygget og utviklet all software og hardware til LED-kuben. Audun designet og bygget multiplexer-en som styrer kuben, utviklet firmwaren til kontrolleren på mikrokontroller- og FPGA-nivå, samt utviklet 3D-snake applikasjonen. LED-kuben ble demonstrert på CAL-Day, UC-Berkeley’s åpen dag og viktigste utstillingsvindu.

«Audun prøver hele tiden å finne nye måter å interagere med teknologi på»

Etter faget var avsluttet fortsatte Audun arbeidet med kuben som hobbyist, sponset av National Instruments. Audun utviklet i hovedsak Kinect-appen som detekterer et menneske og viser en live 3D-video av mennesket i kuben, nesten uten synlig forsinkelse. Resultatet ble demonstrert på National Instruments sin messe, NI-Day i Drammen 2012.