Smarte sykehussenger utfordrer statiske sykehussenger

Ably Medical utvikler smarte og automatiserte sykehussenger. De prøver å finne løsninger på problemer knyttet til belastning for pleiere, pasienter som faller ut av sengen og liggesår. I dag finnes mange løsninger på flere av del-problemene knyttet til disse utfordringene. Problemet er at alle disse er enkeltstående løsninger, alle med sine egne brukergrensesnitt, strømkabler, dataformater, former og fasonger.

«Ably jobber med å redisigne hele sykehussengen fra bunnen av.»

En ny tilnærming til sykehusseng

Ably sin tilnærming er langt mer ambisiøs enn konkurrentenes. Der konkurrentene kommer med stadig nye tillegg og utvidelser til eksisterende senger, jobber Ably med å redesigne hele sykehussengen fra bunnen av. Det har resultert i en seng med blant annet langt mer bevegelse enn konkurrentenes. Konkurrentenes high-end senger har typisk 5-6 frihetsgrader, Ably sin seng har mange ganger fler.


Utvikling av 3. generasjon prototyp

Da vi kom inn i prosjektet var Ably så vidt i gang med sin 3. generasjon prototyp. Denne sengen skulle testes med pleiere og pseudo-pasienter i Canada. Vi jobbet sammen med Ably for å ferdigstille designet på denne prototypen samt utvikle styringssystem i både hardware og software. Flere av komponentene i senga har en kompleks geometri og materialsammensetning for å optimalisere bevegelighet, funksjonalitet og liggekomfort.

Vi hjalp Ably med å sette opp en digital modell av disse komponentene slik at vi kunne simulere effekten av de fysiske påkjenningene, uten å måtte lage en fysisk komponent. Dette reduserer iterasjonstiden betraktelig og åpner for å gjøre mange titalls ganger flere tester enn det som er mulig å gjøre med fysiske komponenter.


Robotkontroller som styringssystem

Sykehussengen til Ably har som nevnt svært mange frihetsgrader og dermed mye bevegelse. Det å ha så mange frihetsgrader krever mye av styringssystemet til sengen. Vi bygget styringen som en robotkontroller og gjorde en geometrisk analyse av sengen for å kunne bygge en kinematisk modell av hele sengen.

«Robotkontrolleren oversetter vårt menneskelige sett å beskrive former på til et språk maskinen og alle motorene kan forstå.»

En robotkontroller fungerer på samme måte som kroppen vår oversetter en posisjon vi kan se til hvilken vinkel vi skal ha i skulderen, albuen også videre slik at hånden skal ende opp der vi vil. Vi utviklet denne robotkontrolleren for Ably, samt jobbet med resten av teamet deres på utformingen av hardware-komponentene til styringssystemet. Til brukertestingen i Canada og for videre lab-testing bygget vi et fleksibelt og generelt brukergrensesnitt.

Innsiktsarbeid og brukertesting i Norge og Canada

I samarbeid med Marie Hartmann i SIKT har vi jobbet med brukerinnsikt fra Sunnaas sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus på rutiner rundt dagens sykehussenger for å bedre forstå behovene og rutinene til personalet og pasientene.

I Toronto fasiliterte vi workshops på flere sykehus i Canada. Det ble valgt ut et bredt spekter av ansatte og representanter for pasienter som fikk jobbe med problemstillinger rundt dagen sykehussenger. Dette var en effektiv måte for Ably å lære mye på kort tid fra mange perspektiver. Mange av deltakerne reflekterte over at det var første gangen de hadde belyst utfordringene rundt sykehussengene fra så mange roller i sin egen organisasjon.

«Innsiktsarbeid er en effektiv måte for Ably å lære mye på kort tid fra mange perspektiver»

På en annet sykehus i Canada var vi med på brukertesting av sengen med pleiere og pseudo-pasienter.

Roboter i helsesektoren

Det er naturlig nok mange meninger og følelser som settes i sving når det blir snakk om robotisering i helsesektoren. Det er mange store utfordringer vi står ovenfor som man ikke skal ta for lett på. I Hiro tror vi at den viktigste løsningen ligger i samarbeidet mellom mennesker og maskiner. I dag er dessverre svært mange av de oppgavene pleiere gjør, ikke omsorg for pasienten og som ikke bidrar til å fremme pasientens helse. I Lean-filosofien kalles alle oppgaver som ikke bidrar til verdi for sluttkunden for waste. Det er en enkel analogi til pleierne; alt som ikke bidrar til pasientens helse er waste. Det er disse oppgavene som bør automatiseres og robotiseres.

«Robotisering og automatisering kan frigjøre pleiernes kapasitet til verdiskapende, helsebringende omsorgsoppgaver.»

Mange av disse waste oppgavene kan løses på egenhånd av en maskin eller et dataprogram. Noen oppgaver krever en kombinasjon av pleierens omsorg og maskinens styrke. Andre oppgaver igjen kan løses av pasienten selv med assistanse fra roboten. Samhandlingen mellom pasient og robot kan ha en svært positiv effekt. Pasienten kan føle økt grad av selvstendighet og blir mindre sykeliggjort.


Potensialet i Ably Medical sin seng er utvilsomt enormt stort. Vi gleder oss til å følge Ably Medical videre, og er stolte av å ha fått være med å bidra.

Ta gjerne kontakt om dere ønsker å jobbe med oss.


hei@hirofutures.no