Vi brenner for å skape fremtiden vår 🚀

Med kompetanse innen design, programmering og robotikk kan vi hjelpe små startups og etablerte bedrifter.

Vi kan identifisere brukerbehov, forbedre eksisterende produkter eller bidra hands-on med design og utvikling. For å ligge i front på det vi leverer driver vi også med forskning på menneske-robot samarbeid.

Vi er Hiro

De utfordringene vi står ovenfor løses best ved å kombinere ulike faglige perspektiver.

Vi har satt sammen et team med svært ulik kompetanse. Vi mener dette tvinger oss til å tenke bredere, og motiverer oss til å tenke holistisk.

Mariko Kurioka Rohde

er en allsidig designer med en bred kompetanse innen designfaget.

Se Mariko sin CV.

Silje Gabrielsen

er en senior designer med lang erfaring med å bygge og skalere digitale produkter og tjenester.

Se Silje sin CV.

Audun Sanderud

har en bred teoretisk og praktisk kompetanse innen mekatronikk og robotikk.

Se Audun sin CV.

Jonas Hellman

er en fleksibel og allsidig utvikler med ekspertise innen smidig og testdrevet software-design.

Se Jonas sin CV.

Ably Medical utvikler smarte og interaktive sykehussenger

Vi har hjulpet dem med å utvikle et styringssystem til en prototyp av sykehussengen, samt brukertesting og fasilitering av workshops.

Hvordan kan roboter samarbeide bedre med mennesker?

Vi undersøker hvilke sosiale evner som er viktige for å kunne bygge gode team bestående av mennesker og roboter.

HIRO are futures we choose to create.

Futures of empowerment created to serve and further the needs of humanity.

‏‏‎

hei@hirofutures.no 👋